Gyakran Ismételt Kérdések és Válaszok

Alább összegyűjtöttük a legtöbbször előforduló kérdéseket és válaszokat. Ha nem kapta meg a kérdésre a választ, akkor kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Hogyan kaphatok információt a társasházról, egyenlegemről, stb?

Az új adatvédelmi szabályok miatt, csak a tulajdonos írásbeli megkeresésére, vagy személyesen tudunk információt adni a folyószámla egyenlegről, tulajdonosok egyéb védelem alá eső személyes adatairól stb.

Mi az a közös költség? Kinek fizetem? Mit fontos tudnom róla?

Minden társasház saját bankszámlával rendelkezik, melyen csak a saját gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási tételek jelennek meg. A közös költséget a Tisztelt Tulajdonosok tehát nem a társasház közös képviselőjének fizetik, hanem a saját bankszámlájukra gyűjtik megtakarításaikat, illetve a közüzemi és egyéb díjak megfizetéséhez szükséges fedezetet. A közös költség fizethető átutalással, banki befizetéssel vagy feladható csekken. Kérjük, hogy a befizetés lehetőleg minden hónap közepéig érkezzen be a társasház számlájára. Felhívjuk a figyelmet, hogy néhány társasház esetében (amennyiben arra közgyűlési határozat, vagy SZMSZ által előírt határozat van) a postán történő csekkes befizetések után a postai közreműködői díjat a postán fizető tulajdonosokra terheljük. A közös költség befizetésekről egyéni nyilvántartást vezetünk, melyet szolgáltatásunk részeként a társasház kérése szerint a tulajdonosok rendelkezésére bocsátunk negyedévenként.

Fontos megjegyezni, hogy a közös költség nem azonos a közös képviseleti díj megfizetésével. Utóbbi kerül kifizetésre (közös költségen belül) a közös képviseletnek, azért, hogy elvégezze a társasház napi működésével kapcsolatos teendőket, tehát a bankkivonatok könyvelését, a beérkező számlák iktatását, rendszerezését, utalását, a rezsicsökkentés elkészítését, a társasházat érintő közös problémák intézését a közművek felé, a közös biztosítási káresemények bejelentését és figyelemmel kísérését, stb. Valamint a közös képviseleti díj fedezi a közös képviselet működéséhez szükséges kellékek megvásárlását és fenntartását is. Ezekbe beletartoznak pl. az irodaszerek, vagy a társasház iratanyagainak tárolásához szükséges dossziék, genothermek, telefondíjak, stb megvásárlása/kifizetése is.

Mi a folyamata és ki végzi a társasház javítási és felújítási munkálatait? Hogyan kerül kifizetésre a társasház megtakarításából?

Minden társasház előbb vagy utóbb rászorul bizonyos szintű javításokra, felújításokra. Képviseletünk külsős vállalkozókkal dolgozik, akik saját céggel, saját feladatokkal, saját költségvetéssel és saját időbeosztással rendelkeznek. Természetesen a hirtelen adódó hibaelhárításokat ők is kiemelt figyelemmel kezelik, ám kérjük, vegyék figyelembe, hogy a társasház nagyobb felújításaihoz szükséges árajánlatokat nem biztos, hogy néhány napon belül el tudják készíteni. Természetesen a társasház tulajdonosai is bármikor hívhatnak más vállalkozókat akár a javításokhoz, akár a kisebb felújításokhoz árajánlatot adni, de ebben az esetben kérjük vegyék figyelembe az alábbiakat: –Az árajánlat elfogadását követően, az elvégzett munka után kiállított számla MINDIG a társasház nevére és címére kell szóljon.

  • A munka elvégzését a tulajdonosok legalább 51%-al rendelkező tulajdoni hányadnak megfelelő tulajdonostárs aláírásával kell
  • A társasházak pénzforgalma banki, tehát a számlákat csak átutalással tudjuk rendezni.

Hozzátennénk még annyit, hogy a tulajdonosoknak lehetősége van arra, hogy a társasház közös területeinek működéséhez szükséges kellékeket vásároljon. (pl: izzó, sikosságmentesítő, stb). Ebben az esetben a számla kiállításakor a fentiekben leírtak alapján kérünk eljárni, azzal a különbséggel, hogy kisebb összegű vásárlások esetén készpénzes kifizetésre is tudunk lehetőséget adni. Ilyenkor kérjük, hogy elérhetőségeink valamelyikén előre jelezni szíveskedjenek a vásárlás összegét, hogy a kifizetésig a szükséges összeget biztosítani tudjuk.

Mi is az a társasházi biztosítás és milyen károkat térít?

A társasházak többsége rendelkezik biztosítással, mely a társasház közös területein bekövetkező káresemények esetén térít. A biztosító ezeket a károkat kárszakértővel vizsgálja és az általa megítélt összeget fizeti, kivétel vis maior károk esetén. A felújítások alkalmával bekövetkező, vagy az elhasználódásból eredő károkért nem fizet. A társasházi biztosítás mellé úgynevezett kiegészítő biztosítást érdemes kötni a tulajdonosoknak lakásukra, mely fedezi a lakáson belüli káresemények és a lakáson belüli ingóságokat ért károk kifizetését.

Miért fontos nullás igazolást kérni lakás eladás esetén?

Lakás eladás esetén az eladó kötelessége (és a vevő érdeke) a közös költség befizetéseiről nullás igazolást kérni a vevő részére. Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, hogy a nullás igazolás azonnali kiadására nincs lehetőségünk, így amennyiben erre lenne szükségük, abban az esetben néhány napos ügyintézési időre számítsanak a Tisztelt Tulajdonosok. Továbbá fontos megjegyezni, hogy amennyiben a tulajdonos a lakását nullás igazolás megkérése nélkül és tartozással adja el, abban az esetben a tartozás összegét az új tulajdonoson követeljük, és vele szemben tudjuk csak jogi úton érvényesíteni, mivel a lakáson tartjuk nyilván.

Mi a teendő lakás adás-vétel esetén?

Amennyiben egy lakás eladásra kerül, abban az esetben a rendszerünkben történő átvezetéshez szükségünk van az adás-vételi szerződés másolatára, vagy tulajdoni lapra. Ezt eljuttathatják hozzánk személyesen, vagy elektronikusan. Továbbá az új tulajdonostól a következő adatokat kérjük el:
– Email cím és telefonszám, arra az esetre, ha a lakásával kapcsolatosan felmerülő problémáról/vészhelyzetről kellene értesíteni.
– Levelezési cím, amennyiben nem egyezik meg a megvásárolt lakás címével, hogy a lakással kapcsolatos értesítéseket (pl. közgyűlési meghívó) el tudjuk juttatni postai úton.

– A közös költség rendezése csekkes befizetéssel, vagy átutalással fog történni. Csekkes befizetés választása esetén, az új tulajdonos részére biztosítjuk a csekket azonnal, vagy néhány héten belül a csekk legyártási idejétől függően. (Csekken történő befizetés választása esetén felhívjuk a figyelmet a „Mi az a közös költség? Kinek fizetem? Mit fontos tudnom róla?” c. bekezdésünkre) Átutalással történő teljesítés esetén megadjuk a társasház bankszámlaszámát, melyre a befizetést teljesítheti.

Megköszönve figyelmüket!

Tisztelettel:

Hegyiné Vas Mária, ügyvezető