Bemutatkozás

Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk, ismertetve Társaságunkat, tevékenységünket és elképzeléseinket.

Kik vagyunk?

Társasházak közös képviseletével Wekerlén-Kispesten, a XVIII. kerületben, a IX. kerületben, a X. kerületben, XIII. kerületben, valamint a VIII. kerületben 1994 óta foglalkozunk.

Társaságunk tagjai a társasházak kezeléséhez szükséges képesítésekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. Az iroda létszáma 6 fő, ebből egy fő csak műszaki tevékenységgel foglalkozik, akinek fő feladata felügyelni a Társasházak zavartalan működését.

Az általunk képviselt Társasházak között megtalálható minden kategória, a 2 lakásos társasházaktól a 192 lakásos társasházakig bezárólag (lakópark együttesek is).

Az általunk kezelt épületekkel kapcsolatos költségeket és bevételeket számítógépen vezetjük kifejezetten erre a célra kifejlesztett programmal/Profi Naplófőkönyv program/. Ennek során figyelembe vesszük a társasházi közösség igényeit:

Pl.: a költségek szétosztása tulajdoni hányad szerint, vízórás, nem vízórás közös költség, hátralékok kimutatása… stb.  Természetesen, ha a Társasház közössége a költségeket nem tulajdoni hányad alapján akarja fizetni, ez akkor lehetséges, ha erről a közgyűlés dönt, figyelembe véve a törvényi előírásokat.

Fontos feladatunk a befizetések (közös költségek, bérleti díjak… stb.) figyelemmel kísérése és a hátralékok kezelése. Ennek során lépéseket teszünk az elmaradások behajtása érdekében is. A behajtás lépései: fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, jogerős végrehajtás, valamint a Földhivatalnál a tulajdoni lapra való rájegyzés, szükség esetén árverezés. Kötelességünk a Társasházzal szerződésben lévő közüzemek és egyéb vállalkozók számláinak felülvizsgálata, a valós fogyasztások és teljesítések alapján azok ellenőrzése, majd a jogos követelésük kiegyenlítése.

Cégünk szerződéses gyorsszolgálattal rendelkezik, így a Társasházon végzett hibaelhárításokat figyelemmel kísérjük, azokat ellenőrizzük, majd a leadott és igazolt munkalapok átvizsgálása után ennek megfelelően fogadjuk el a számlákat. Nagyon lényeges a hibaelhárításoknál, javításoknál a hiba jellegének pontos meghatározása, mert ettől függ, hogy a költségeket a Társasház egésze vagy az adott tulajdonos viseli-e. Fontos ez azért is, mert amennyiben a Társasház épületbiztosítással rendelkezik kár esetén nem mindegy, hogy a biztosító milyen mértékben fizeti ki a Társasház kárát.

Folyamatosan nyomon követjük a kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat által kiírt különböző pályázatokat. Az általunk beadott pályázatok 95%-a eredményes volt, ami azt jelenti hogy a Társasházaink a felújításokhoz különböző pénzügyi támogatásokban részesültek.

Társaságunk jogi képviselettel és felelősségbiztosítással rendelkezik.

Fontosnak tartjuk, hogy a Társasházak tulajdonosai válasszanak maguk közül Számvizsgáló Bizottságot.

A Számvizsgáló Bizottság hivatott a Társasház könyvelését ellenőrizni. Az általunk kezelt Társasházak 90 %-a így működik, tapasztalataink kedvezőek.
A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésén túl is biztosítjuk a törvényi előírásoknak megfelelően, hogy valamennyi tulajdonostárs betekinthessen a Társasház anyagába.

Igény szerint a közös költség befizetésről egyenlegközlőt küldünk a Tulajdonosoknak. (pl.: 3 havonta, 6 havonta).Működésünket, tevékenységünket a Társasház üzemeltetésével kapcsolatban a Társasházi Törvény határozza meg.

Társaságunk csak Társasházak közös képviseletével foglalkozik az ehhez szükséges képesítéssel munkatársaink rendelkeznek.

Az általunk kezelt Társasházak számláit döntően az OTP-nél vezetjük, de természetesen minden Társasház maga dönti el, hogy mely pénzintézetet választja számlavezetőként. Minden Társasház külön számlával rendelkezik, a közös költség befizetés történhet csekken, utalással, banki befizetéssel, stb.

Megköszönve figyelmüket!

Tisztelettel:

Hegyiné Vas Mária, ügyvezető